Normal_gezin

Wanneer een ouder hersenletsel oploopt heeft dat ingrijpende gevolgen voor het hele gezin. Om deze gezinnen beter te kunnen helpen heeft kennisorganisatie Vilans een praktische richtlijn opgesteld en een toolkit ontwikkeld voor managers, gedragskundigen en begeleiders. Dat meldt Vilans.

Hersenletsel is niet alleen ingrijpend voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn of haar gezinsleden. Een partner van een getroffene omschrijft het als 'een bom die in het gezin ontploft'. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt tot veranderingen in het fysiek, cognitief en emotioneel functioneren. De veranderingen in de persoonlijkheid en het gedrag van de getroffene worden vaak pas zichtbaar als zij thuis hun dagelijks leven weer proberen op te pakken, waardoor het hele gezin onder druk komt te staan.

Met name kinderen van een ouder met NAH lopen een verhoogde kans op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen. Sommige gezinnen slagen er in zelf een nieuw evenwicht te vinden, maar in andere gezinnen is er begeleiding of behandeling nodig.

De 'Richtlijn voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel' beschrijft waar deze gezinsbegeleiding en -behandeling aan moet voldoen om recht te doen aan de zorgbehoefte van deze gezinnen. De 'Toolkit voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel' biedt een overzicht van de methodieken en tools die hun waarde hebben bewezen in de begeleiding van deze gezinnen.

© Nationale Zorggids