Normal_schaamte_docent2345
In Rotterdam is een opvang geopend waar jeugdige slachtoffers van mensenhandel tegelijkertijd geholpen worden om om te gaan met hun trauma's en hun gedragsproblemen. Slachtoffers van loverboys kampen namelijk vaak met gedragsproblemen. Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, specialist in zware gedragsproblemen, en Fier, een gespecialiseerde GGZ-instelling voor jeugdige mensenhandelslachtoffers, organiseren de opvang. Dit meldt Trouw.
 
Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) en wethouder Hugo de Jonge van de gemeente Rotterdam openen vandaag samen met de nationaal rapporteur mensenhandel Corinne Dettmeijer-Vermeulen de nieuwe opvanglocatie. Op de locatie zullen jonge vrouwen tot 23 jaar behandeld gaan worden. Onder begeleiding krijgen ze hulp voor hun gedragsproblemen en komen ze los van hun verleden. Horizon zal daarnaast ook onderwijs in de opvanginstelling gaan verzorgen zodat de meiden niet te ver achterop raken. 
 
Er was in Zuid-Holland nog geen plek waar deze groep meiden deze specifieke hulp konden krijgen, aldus bestuursvoorzitter Hans du Prie van Horizon. Als jonge loverboyslachtoffers in een gemengde jeugdzorginstelling opgevangen worden, kan dit problemen geven, aldus de nationaal rapporteur mensenhandel Dettmeijer-Vermeulen. Het risico van grensoverschrijdend gedrag tussen de jongens en meisjes onderling is dan groot. Daarnaast zijn de meisjes uiterst kwetsbaar. Hierdoor kunnen dominante jongens zich in hun nabijheid ontwikkelen tot potentiële loverboys. Op de nieuwe locatie in Rotterdam is het risico hierop kleiner omdat het om een homogene groep gaat. De opgevangen slachtoffers staan daarnaast onder strikte begeleiding en beveiliging. Horizon en Fier betalen deze speciale opvang uit eigen middelen, die ze al kregen van het Rijk of de gemeente. In 2013 werden ruim 1400 vrouwen slachtoffer van vermoedelijke mensenhandel. 259 van deze vrouwen waren minderjarigen. 
 
© Nationale Zorggids