Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op de opnamekliniek van GGZ-instelling Dijk en Duin in Castricum opgeheven. Er is veel verbeterd op het gebied van terugdringen van separeren van patiënten, zo meldt de inspectie.

Dijk en Duin is onderdeel van de Parnassia Groep en heeft vestigingen in Noord-Holland. In april 2014 stelde de inspectie de instelling onder verscherpt toezicht vanwege structurele tekortkomingen bij het separeren van patiënten. De inspectie constateert op basis van bezoeken en schriftelijke voortgangsrapportages dat er veel verbeterd is op het gebied van terugdringen van separeren.

De inspectie heeft er vertrouwen in dat de verbeteringen bij Dijk en Duin verder doorzetten en heft daarom verscherpt toezicht op. Met onverwachte bezoeken blijft de IGZ de vorderingen volgen.

© Nationale Zorggids