Logo_logo_college_voor_de_rechten_van_de_mens

(Novum) - Het is tijd dat de overheid erkent welke mensenrechten in het geding zijn bij de problemen rond de gaswinning in Groningen. Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De staat is onder meer verplicht de burger effectief te beschermen in zijn recht op fysieke en psychische gezondheid.

 

Volgens het College voor de Rechten van de Mens blijkt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'overduidelijk dat niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de inwoners in Groningen'.

De staat is verplicht de burger effectief te beschermen in zijn recht op fysieke en psychische gezondheid, zijn recht op veiligheid en de bescherming van zijn woning. Daarnaast spelen ook het mensenrecht op adequate huisvesting en leefomstandigheden, bewoonbaarheid van huisvesting en het recht op gezondheid een rol. De overheid is primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze mensenrechten in Nederland gewaarborgd zijn, zo roept het College in herinnering.

Het College is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland die bij wet ingesteld.