Normal_meldpunt_help_me_ggz2352

Meer patiënten met psychische problemen raken in crisis omdat er geen ambulante zorg en tijdelijke opname mogelijk is. Dat blijkt uit de Meldactie Ambulantisering van het Landelijk Platform GGz. 41 procent van de respondenten had het afgelopen jaar te maken met een crisis, van wie 72 procent knelpunten in de zorg ervoer. Dat meldt het Landelijke Platform GGz. 

De organisatie is van mening dat het probleem ligt bij de trage opbouw van ambulante teams en de lage capaciteit in GGZ-instellingen, waardoor een cliënt met problemen niet tijdelijk kan worden opgenomen. Zorgverzekeraars hebben bij GGZ-instellingen fors minder bedden gekocht, terwijl er ook nauwelijks geld is gegaan naar de opbouw van ambulante teams. Dat was wel de afspraak in het Bestuurlijk Akkoord GGz. Het Landelijke Platform GGz maakte in september 2014 al bekend dat er wachtlijsten zijn in de specialistische GGZ. Ongeveer één op de vijf mensen moet langer dan vijf maanden wachten op een behandeling.

Binnenlands Bestuur meldt dat mensen met een psychische stoornis een toenemend risico vormen voor de veiligheid van bewoners, omdat zij niet worden opgenomen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen maakt zich ernstig zorgen. “GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen. Ik houd mijn hart vast. Vooral als het mensen betreft met een combinatie van een psychische stoornis en zeer agressief gedrag. Die zijn echt een risico voor de veiligheid van mijn inwoners”, aldus de burgemeester.

Agenten worden steeds vaker op mensen met psychische problemen afgestuurd om problemen op te lossen, terwijl zij daar niet zijn opgeleid. Onderzoeksbureau DSP berekende dat een agent per week bijna een hele werkdag kwijt is aan een verward persoon. Volgens GGZ Nederland zijn in de grote steden echter redelijk werkende samenwerkingsmodellen met de politie en GGZ-instellingen. “We zijn al op veel plekken en op allerlei manieren partner van politie en gemeente”, reageert voorzitter Jacobine Geel. 

© Nationale Zorggids