Normal_mama_moeder_kind_3463

Wanneer een stel met kinderen gaat scheiden, lijdt de vrouw hier het meeste onder. Vooral vrouwen met jonge kinderen ervaren de nadelige effecten op een hevigere wijze dan mannen. Zij voelen zich onrustig, neerslachtig en zenuwachtig en voelen zich daarbij minder gelukkig dan vaders met jonge kinderen. Dit meldt Metro. 

Socioloog Jornt Mandemakers aan de Universiteit van Wageningen onderzocht de geestelijke gesteldheid van mannen en vrouwen voor, tijdens en na een echtscheiding. Hierbij is ook gekeken naar het verschil tussen mensen met en mensen zonder kinderen. De mannen en de vrouwen voelden zich beiden minder gelukkig na de breuk. Ouders met jonge kinderen tussen de nul en zes jaar voelen zich het minst goed, mede omdat de financiële gevolgen van een scheiding groter zijn wanneer er een jong kind bij betrokken is. Ook proberen ouders het contact met elkaar in stand te houden omwille van het kind, echter zorgt dat soms voor conflicten.

De moeders lijden het meest, zo blijkt uit het onderzoek. Wanneer zij hun leven een cijfer moeten geven, blijkt dit cijfer lager dan gemiddeld. Ze voelen zich minder vaak gelukkig dan vaders met jonge kinderen. De reden hiervoor is volgens Mandemakers onduidelijk. “Maar vrouwen lijden sowieso zwaarder onder een scheiding dan mannen. Daar komt bij dat de zorg voor jonge kinderen nog relatief vaak op de schouders van de moeder terecht komt. De combinatie van een scheiding, kinderen en zorg om geld maakt het extra moeilijk” , zegt de socioloog.

Jaarlijks worden er 30.000 scheidingen aangevraagd. Bij twee derde van de scheidingen zijn kinderen betrokken. 

©Nationale Zorggids