Normal_psyche__gedachten__psychiatrie__psychologie__hersenen

De afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC) start als partner in een groot Europees project een onderzoek naar vroege symptomen bij psychiatrische ziekten als alzheimer, schizofrenie en depressie. De toegekende subsidie van 350.000 euro voor de startfase komt vanuit het EU Innovative Medicines Initiative. Dat meldt het LUMC.

Eén van de vroegste symptomen van diverse psychiatrische ziekten is dat mensen zich afzonderen van vrienden, familie en van sociale netwerken op het werk. Tot nu toe is niet bekend wat de onderliggende biologische en neuropsychologische oorzaken zijn van deze zogeheten sociale terugtrekking. Prof. Nic van der Wee is hoogleraar Biologische Psychiatrie en leidt het onderzoek in Leiden. “In ons centrum gaan we deelnemers uitgebreid interviewen en onderzoeken. Ze krijgen MRI-scans, we maken een EEG, we verzamelen DNA en nemen bloed af. Daarnaast houden patiënten zelf gegevens over het sociaal gedrag bij met een speciale smartphone-app.” 

Doel is om uiteindelijk nieuwe medicijnen te kunnen ontwikkelen. Van der Wee: “Veel belangrijke medicijnen voor psychiatrische ziektes zijn ooit ontdekt door toevallige waarnemingen bij mensen. Het is een lang proces om van dit soort waarnemingen tot een geschikt medicijn te komen. In de praktijk blijken ze niet direct en niet bij iedereen te werken. Door het biologische proces te begrijpen proberen we nu aanknopingspunten te vinden om vroege symptomen van deze ziektes preciezer aan te kunnen pakken.”

Het Europese Innovative Medicines Initiative subsidieert dit PRISM-project (Psychiatric Ratings Using Intermediate Stratified Markers) met 16,5 miljoen euro samen met de farmaceutische industrie onder leiding van Boehringer Ingelheim en Lilly. Het is uitzonderlijk dat maar liefst zes Nederlandse universiteiten preklinisch onderzoek verbinden met uiteenlopend klinisch onderzoek rondom schizofrenie, depressie en Alzheimer. Naast het LUMC zijn er nog vijf andere deelnemende Nederlandse academische centra: Universiteit Groningen, UMC Utrecht, VU medisch centrum, Erasmus Medisch Centrum en het Radboud Universitair Medisch Centrum.

©Nationale Zorggids