Normal_student_moe_lui_slapen

Wie vaak te maken heeft met mentale vermoeidheid, zou baat kunnen hebben bij sterke motivatie. Uit promotieonderzoek van organisatiepsycholoog Jesper Hopstaken, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijkt dat je met voldoende motivatie genoeg brandstof kunt leveren om het nog een tijd vol te houden. Goede motivatie kan helpen om taken langer vol te houden zonder kwaliteit te verliezen. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na twee uur continue inspanning op een lastige geheugentaak blijken mensen steeds minder goed te presteren. Veel veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld voor autorijden, schrijven voor dat het dan tijd is om even uit te rusten. Alhoewel Hopstaken niet adviseert om deze voorschriften te negeren, blijkt uit zijn onderzoek dat uitrusten niet altijd nodig is. Door op een slimme manier de motivatie voor een taak te vergroten, keert de prestatie weer op topniveau terug. Deze bevinding kan gevolgen hebben voor de manier waarop organisaties en overheden omgaan met vermoeidheidsproblematiek.

Tijdens het laboratoriumonderzoek keek Hopstaken niet alleen naar zelfrapportages en taakprestatie, maar ook naar de fysiologische systemen die een rol kunnen spelen tijdens vermoeidheid. In het lab werd bij de proefpersonen hersen- en cardiovasculaire- activiteit, de grootte van de pupil en de focus van aandacht gemeten. Zo kon heel precies worden vastgesteld hoeveel aandacht de proefpersonen aan de taak besteedden, hoe betrokken ze waren bij de taak en welke hersensystemen hierbij een rol spelen.

Het gebruik van de fysiologische metingen maakt deze serie studies vrij bijzonder binnen het veld van de organisatiepsychologie, dat tot vandaag de dag hoofdzakelijk gebruik maakt van zelfrapportages en andere subjectieve metingen. De toevoeging van objectieve metingen is sterk, omdat deze erg precies zijn in het voorspellen en eventueel beïnvloeden van bepaald gedrag.

Door: Redactie Nationale Zorggids