Normal_wijn_drank_drinken_isabella_alcohol_3863

Het lectoraat Verslaving van Windesheim concludeert na een grondige evaluatie van IkPas 2016 dat deelnemers ook geruime tijd na de actie bewuster omgaan met alcohol. In maart vorig jaar leefden deelnemers een maand lang zonder alcohol. Dat meldt Windesheim. 

Lector Rob Bovens van Windesheim, mede-initiatiefnemer van de actie IkPas, de actie waarbij deelnemers gezamenlijk een periode van dertig of veertig dagen geen alcohol drinken, doet al jaren onderzoek naar de effecten van alcoholvrije periodes. Gewaardeerde effecten zijn dat mensen beter slapen, zich fitter voelen en in gewicht afvallen. Na analyse van de resultaten van IkPas 2016 concludeert Bovens dat deelnemers ook geruime tijd na de actie anders omgaan met alcohol.

Na afloop van IkPas 2016 bleek dat onder de deelnemers meer mensen zijn die een drinkgedrag ontwikkelen dat overeenkomt met de normering die de Gezondheidsraad stelt. Grofweg komt deze richtlijn neer op de aanbeveling om gemiddeld niet meer dan één alcoholhoudende consumptie per dag te drinken met inachtneming van af en toe een alcoholvrije dag. Bovens: "Zes maanden na de actie zien we dat het aantal overmatige drinkers is gehalveerd, dat meer mensen volgens de norm van de Gezondheidsraad drinken en dat een klein aantal deelnemers zelfs helemaal is gestopt met het drinken van alcohol, ook al roept de actie daar niet toe op. Dat betekent dat de methode IkPas helpt om het drinkgedrag van mensen te veranderen en te verbeteren. Mensen die meedoen leren en ervaren hoe ze bewuster kunnen omgaan met alcohol."

Het onderzoek naar de effecten van IkPas bestaat uit het analyseren van online vragenlijsten die deelnemers op drie meetmomenten invulden: vooraf, zes weken en zes maanden na IkPas. Zes maanden na IkPas dronken de deelnemers in totaal 31,5 procent minder glazen alcohol dan voor de actie. Niet alleen de weekconsumptie veranderde maar ook de drinkfrequentie veranderde, concluderen de onderzoekers van het lectoraat. 

Door: Redactie Nationale Zorggids