Normal_normal_verward

Een verward persoon bestaat niet, zegt onderzoeker Bauke Koekkoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De term wordt vaak gebruikt voor mensen die afwijkend gedrag vertonen, maar slechts 30 procent van de zogenoemde verwarde mensen heeft een psychische aandoening. Dat meldt de Volkskrant. 

Demente ouderen, verslaafden of mensen met een verstandelijk beperkingen; ook zij vallen onder de noemer verward persoon als zij op straat afwijkend gedrag vertonen. Maar slechts een klein deel van de verwarde mensen heeft daadwerkelijk psychische problemen. GGZ Nederland en Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Verwarde Personen, onderschrijven de conclusies van Koekkoek: verward is een modewoord geworden.

“Ze zijn een hype. Doordat mensen met zeer verschillende problemen en kwetsbaarheden tot dezelfde groep worden gerekend met de gedacht dat er één oplossing moet worden gezocht. Maar die hype bood ons wel een kans om met alle relevante partijen bij elkaar te zitten om de problemen gezamenlijk op te pakken”, zegt Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland.

Het boek van Koekkoek ‘Verward in Nederland’, vertelt over psychische stoornissen, de zorg in Nederland en de Nederlandse samenleving. Koekkoek gaat hierin dieper in op de hype die ontstaan rondom de term verward persoon. 

Door: Redactie Nationale Zorggids