Normal_tweede_kamer_stoel_den_haag_politiek

Het plan van minister Schippers van Volksgezondheid om verwarde mensen te verplichten tot drie dagen observatie in een ggz-instelling gaat niet door. De PvdA sloot zich gisteren aan bij de voorgestelde wetswijziging van de SP die het kabinetsplan tegengaat, waardoor er een meerderheid is ontstaan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zogenoemde observatiemaatregel. Dat de PvdA zich op het laatste moment aansluit bij de SP, GroenLinks, D66, PVV, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren  wordt ‘bizar’ genoemd. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Afgelopen zomer kondigde Schippers in een wetsvoorstel een verplichte time out-procedure aan om verwarde mensen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag vertonen, drie dagen te observeren. Het voorstel moet verplichte behandeling, die nu nog niet is toegestaan, mogelijk maken. De SP stak daar echter een stokje voor door een amendement met daarop de handtekening van een meerderheid van de Tweede Kamer, op tafel te leggen.

“Wij zijn hier al vanaf de aankondiging kritisch over geweest. Zeer recent hebben we besloten onze handtekening onder de SP-wetswijziging te zetten. Dat doen we altijd op het laatste moment, daar is niks geks aan”, zegt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Deze ‘late’ actie van de PvdA wordt uitzonderlijk genoemd. Schippers heeft nog niet gereageerd op de wetswijziging van de SP.

Toen de minister afgelopen zomer de time-out procedure bekendmaakte, stuitte ze direct op veel weerstand van ggz-instellingen. GGZ Nederland liet destijds weten de maatregel niet te zien als een oplossing. Ook het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Ypsilon zijn tegen het plan van Schippers. Vanmiddag debatteert de Kamer over de kwestie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids