Normal_huiselijk_geweld-_mishandeling

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat er ook voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld goede hulp en opvang beschikbaar is. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De brief informeert de Kamer onder andere over onderzoek, opvang en publiekscampagnes gericht op mannelijke slachtoffers. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In de brief aan de Tweede Kamer antwoordt de staatssecretaris op vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66). Van Rijn benadrukt in de brief dat het belangrijk is om goed inzicht te hebben in de aard en omvang van geweld in huiselijke kring, zowel wat betreft vrouwelijke en mannelijke slachtoffers als vrouwelijke en mannelijke plegers. “Daarom ook wordt hiernaar een prevalentieonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2017 afgerond. De uitkomsten worden, waar mogelijk en noodzakelijk, uitgesplitst naar sekse (slachtoffer en pleger).”

Het betreft een herhaling van het prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld uit 2010. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 40 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld man is. Welk deel daarvan door vrouwen wordt gepleegd is niet bekend. Naar schatting is 83 procent van de verdachte daders van huiselijk geweld man. 17 procent is vrouw. Waar vrouwen vaker dan mannen slachtoffer zijn van geweld door (ex-)partners, zijn mannen juist vaker slachtoffer van geweld door andere familieleden, huisvrienden, huisgenoten en andere personen in huiselijke kring dan vrouwen.

Van Rijn gaat in de Kamerbrief ook in op hulp en opvang voor mannen. “Het is belangrijk dat ook mannelijke slachtoffers terechtkunnen voor hulp en opvang. De vier instellingen die de afgelopen jaren mannenopvang hebben geboden richten zich ook op het doorbreken van het taboe en de stigmatisering van mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel. Belangrijk daarbij is mannen de weg te wijzen naar hulp en opvang.”

Om het taboe rond mannelijke slachtoffers te doorbreken, wordt volgens Van Rijn ook ingezet op publiekscampagnes. “In het kader van de publiekscampagne ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’ is in 2015 specifiek aandacht besteed aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. De campagne ‘Verbreek de stilte’ uit 2016, uitgevoerd door Slachtofferhulp Nederland, richtte zich onder andere op mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik.” De staatssecretaris wil in de toekomstige publiekscampagne eveneens aandacht besteden aan mannelijke slachtoffers.

Door: Redactie Nationale Zorggids