Normal_ritalin

Er is een levendige handel in de adhd-medicijnen Ritalin en Concerta onder studenten. Het middel wordt gebruikt omdat het de concentratie zou verbeteren, maar een groot deel van de gebruikers heeft de medicatie niet via een huisarts verkregen. Dit brengt nadelige gevolgen met zich mee. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) deed een peiling onder 400 studenten naar het gebruik van Ritalin. Dit meldt IVM.

Uit de peiling blijkt dat ongeveer 25 procent van de ondervraagden de middelen gebruikt zonder daar een recept van de huisarts voor de hebben. Van hen doet 80 procent dit om de studieprestaties te verbeteren. De werkzame stof in zowel Ritalin als Concerta is methylfenidaat, dat de aandacht verbetert. Adhd en add zijn aandachtstekortstoornissen, waardoor de patiënten baat kunnen hebben bij een middel zoals Ritalin. Echter kan het gevaarlijk zijn om de middelen zonder recept en zonder controle op contra-indicaties te gebruiken.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik pleit voor meer voorlichting onder studenten. Dit zou studenten moeten wijzen op de gevaren van oneigenlijk gebruik van de middelen. “De laatste tijd is wel weer gebleken dat dit bepaald geen onschuldige middelen zijn”, zegt directeur van het IVM Ruud Coolen van Brakel. “Ik vraag me af of hier ook commerciële handelaars achter zitten.” Op dit moment is er al Ritalin en Concerta in omloop. Dit komt voor een aanzienlijk deel terecht bij studenten zonder adhd of add.

Bij het bijwerkingencentrum Lareb zijn tot februari 2017 al zo’n 1.200 meldingen binnengekomen over bijwerkingen tijdens het gebruik van methylfenidaat. Het gaat ook over ernstige bijwerkingen zoals hart-en vaatziekten, zelfmoordneigingen en depressie. Ook zijn er drie sterfgevallen gemeld die in verband worden gebracht met het gebruik van Ritalin en Concerta. Het College Beoordeling Geneesmiddelen heeft de medicijnen nog niet goedgekeurd voor gebruik door volwassenen.

Door: Redactie Nationale Zorggids