Normal_normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

Een psychiatrische aandoening gaat vaak gepaard met een lichamelijke aandoening. En ongeveer dertig procent van de mensen met een lichamelijke beperking, kampt met psychiatrische problemen. Wiepke Cahn, hoogleraar bij het UMC Utrecht Hersencentrum vindt dat de medische wereld te weinig aandacht besteedt aan de relatie tussen een geestelijke en lichamelijke aandoening. Vaak wordt er enkel gekeken naar één van de twee aandoeningen, waardoor een grote groep mensen niet de juiste zorg krijgt. Dat meldt UMC Utrecht. 

Cahn wil dat de medische wereld afstapt van het hokjesdenken. Nederland geeft meer geld uit aan de behandeling van psychiatrische aandoeningen dan andere nabijgelegen landen, maar patiënten lijken er niet gezonder door, zegt Cahn.

“De gapende kloof tussen lichamelijke en psychische ziektes komt voornamelijk door de manier waarop de zorg op dit moment is ingericht. De scheiding tussen geestelijke gezondheidszorg en de rest van de medisch specialistische zorg, belemmert de genezing van veel patiënten”, aldus Cahn.

Tegelijkertijd kijkt de geestelijke gezondheidszorg (ggz) niet verder dan de psychische gemoedstoestand van de patiënt. Dit betekent dat andere ziektes nog te vaak worden gemist. Wie kampt met een psychiatrische aandoening, heeft grotere op overlijden door een hart- of vaatziekte. Ook zijn de doodsoorzaken diabetes en kanker niet ongewoon bij mensen met psychiatrische problematiek. Volgens Cahn verwaarloost de psychiatrie de lichamelijke gezondheid van patiënten.

De hoogleraar pleit voor onderzoek naar een beter medicijnbeleid en inzet van leefstijlverandering. Ze beseft dat een verandering in leefstijl of gedrag niet makkelijk is, en ziet daarin een bijdrage van gespecialiseerde ondersteuning. “Ik denk ook dat het goed is om affiniteit met de psychiatrie te toetsen bij de toelating tot de verschillende opleidingen, om te beginnen met de geneeskunde. Het belangrijkste is om goed na te denken over een andere organisatie van zorg in Nederland.” Hoe? Door gemeenten en uitkeringsinstanties daarbij te betrekken en door de wijk in te gaan. Een gezonde Nederlandse maatschappij kan alleen bereikt worden als psychiatrie zijn weg vindt in de overige sectoren van de medische wereld.

Door: Redactie Nationale Zorggids