Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

GGZ Nederland heeft een manifest en maar liefst 162.000 handtekeningen aangeboden aan beleidsmakers en zorgverleners om te vragen voor minder regeldrukte in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Onder de slogan ‘Minder regelgekte meer zorg’ is een campagne gestart om de problemen met de administratieve lasten aan te kaarten. Zorgverleners zijn veel tijd kwijt met het bijhouden van de administratie, terwijl zij veel liever direct zorg leveren aan cliënten. Dit meldt GGZ Nederland.

Het manifest bevat zeven maatregelen om de regelgekte te verminderen. Deze standpunten zijn volgens de koepelorganisatie goede manieren om de juiste balans tussen zorgverlening en administratie te vinden. Het manifest is overhandigd aan onder andere staatssecretaris Paul Blokhuis, Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Zorgautoriteit, patiëntenorganisaties en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. GGZ Nederland heeft gevraagd in actie te komen voor ten minste drie standpunten, om zo direct de regelgekte te verminderen. Minister De Jonge van Volksgezondheid en staatssecretaris Blokhuis hebben toegezegd zich hier voor in te zetten.

Ook binnen de sector wordt aandacht gevraagd voor de regeldruk. Door samen te werken en zelf met ideeën te komen, is het mogelijk om tot nieuwe inzichten te komen en van elkaar te leren. De resultaten hiervan worden bijgehouden en weer teruggekoppeld naar de ggz.

Door: Redactie Nationale Zorggids