Normal_therapie_behandeling_luisteren_therapeut_psychologie_ggz_verward_boos_verdriet

Om het aantal huurders die kampen met dementie, verslaving of psychiatrische problemen beter te kunnen helpen, moeten gemeenten en zorgverleners meer gaan samenwerken. Dat concludeert adviesbureau MoAdvies dat onderzoek deed naar de aanpak van huurders die overlast veroorzaken. Hoewel medische gegevens niet mogen worden ingezien, mag wel buitenkantinformatie worden gedeeld die de hulpverlening aan de huurder kan verbeteren. Dit meldt Trouw.

Door bezuinigingen in de zorg komen steeds meer patiënten die kampen met dementie, psychische klachten of verslaving terecht in sociale huurwoningen. Zij zorgen soms voor overlast en stank maar gemeenten en woningcorporaties weten niet goed hoe zij de problemen kunnen oplossen. Volgens MoAdvies draait het vooral onwetendheid bij de partijen.

Gemeenten kunnen een regierol spelen als het gaat om de aanpak van verwarde huurders. Medische gegevens mogen niet worden opgevraagd bij de zorginstelling waar de huurder vandaan komt of onder behandeling staat, maar buitenkantinformatie mag wel worden gedeeld. Als iemand agressief en onvoorspelbaar gedrag vertoont, kan daar op worden ingespeeld. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stuurt aan op actie vanuit de gemeente. Deze kan verschillende hulpverleners inzetten om de verwarde huurder te ondersteunen en de overlast te beperken.

Het probleem met verwarde huurders is relatief nieuw en daarom weten de partijen nog niet goed hoe ze met elkaar kunnen samenwerken. In de afgelopen twee jaar is het aantal incidenten met verwarde huurders gestegen met 20 procent. Het rapport van MoAdvies dient vooral om de problemen in kaart te brengen. “Het aanpakken van incidenten met verwarde huurders moet structureel worden georganiseerd” stelt Hedy Van den Berk, bestuurder van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder.

Door: Redactie Nationale Zorggids