Normal_depressie_alleen_vrouw

Het afbouwen van beschermd wonen gaat op een onverantwoorde manier.  Dat vinden GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIWB Alliantie. Er zijn nog altijd lange wachttijden voor bescherm wonen, maar er zijn niet voldoende betaalbare woningen voor cliënten die uitstromen. Mensen met psychische of psychosociale problemen krijgen hierdoor mogelijk niet de hulp die zij nodig hebben. Dit meldt Zorgvisie.

De afspraak was dat gemeenten samen regionale plannen zouden maken voor het organiseren van bescherm wonen. Slechts een enkele gemeente heeft ook daadwerkelijk een plan opgesteld waarin wordt gesproken over de noodzaak van langdurige en flexibele begeleiding van de cliënten. Ook wordt er bijna niet gesproken over de afbouw van bescherm wonen. “Gezien de forse wachtlijsten voor bescherm wonen, vinden wij die afbouw op dit moment niet verantwoord”, aldus de drie organisaties. “Het gebrek aan betaalbare passende woningen voor mensen die kunnen uitstromen uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz), beschermd wonen, forensische zorg en opvang is nog steeds een heel groot probleem.”

Volgens de organisaties is het vooral een probleem dat gemeenten niet de kennis in huis hebben om mensen met een complexe zorgvraag te helpen. Zo wordt er te weinig ingezet op zelfredzaamheid en participatie. De cliënten, veelal daklozen en mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, hebben hulp nodig om zich te kunnen redden in de samenleving. Bovendien betalen gemeenten te weinig voor de geleverde zorg. Dit is omdat er geen inflatie en prijscorrectie verrekend wordt. De staatssecretaris is opgeroepen te helpen om reële kostprijzen te hanteren.

Door: Redactie Nationale Zorggids