Normal_tweede_kamer

Waarom zijn er meer meldingen over verwarde personen en wat kan daaraan gedaan worden? Over die vragen sprak de Kamer met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Dat meldt de Tweede Kamer

In 2017 is bij de politie een recordaantal aan incidenten met verwarde personen geregistreerd, namelijk 83.500. Daarbij zijn 13.000 mensen verantwoordelijk voor twee derde van de meldingen, constateert De Lange (VVD).

Verwarde personen zijn geen gevaarlijke criminelen, maar mensen die op dat moment niet de juiste zorg en ondersteuning ontvangen, stelt Diertens (D66). Net als de rest van de woordvoerders wil zij deze mensen niet aan hun lot overlaten.

Zolang er geen strafbaar feit is gepleegd, is het voor de politie eigenlijk te belastend om achter verwarde personen aan te gaan, vindt Hijink (SP). Dat is het voor de verwarde persoon in kwestie ook, zegt staatssecretaris Blokhuis. Minister Grapperhaus benadrukt dat agenten worden getraind in de-escalerend optreden bij verward gedrag.

OORZAAK TOENAME ONDUIDELIJK

Hoe kan het dat er meer meldingen over verwarde personen zijn? Wisten we het maar precies, zegt Blokhuis, want het is niet altijd duidelijk. Hij vermoedt dat er meer dak- en thuislozen zijn als gevolg van de economische crisis. Ook wordt de maatschappij complexer en accepteren mensen verward gedrag minder makkelijk. Het zou deels een gevolg kunnen zijn van betere registratie.

Voortman (GroenLinks), Hijink (SP) en Agema (PVV) zien een duidelijk verband tussen meer verwarde personen op straat en de afbouw van bedden in de intramurale zorg, binnen de ggz-instellingen dus. Op die plekken kunnen mensen met psychische problemen immers niet meer terecht.

Blokhuis wijst erop dat het budget voor de geestelijke gezondheidszorg is gestegen, maar zegt ook dat daar wellicht niet altijd "de verstandigste dingen" mee zijn gedaan. Hij wil graag uitzoeken of dat verband bestaat.
Volgens Hijink (SP) is de kern van het probleem dat we kwetsbare mensen niet meer zien. Hij vindt dat mensen weer zichtbaar gemaakt moeten worden en dat hulp bereikbaar moet zijn.

WACHTLIJSTEN

Volgens Van den Berg (CDA) is de ambulante geestelijke gezondheidszorg, dus de zorg buiten de ggz-instellingen, niet op tijd opgebouwd. Mensen die niet meer in de ggz-instellingen terechtkunnen, worden geconfronteerd met lange wachtlijsten voor zorg in de wijk.

Zeker bij een acute crisis kun je iemand niet op een wachtlijst plaatsen, vindt Sazias (50PLUS), want dan is er meteen hulp nodig. Ook De Lange (VVD) wil van de wachtlijsten af. Op gemeenten waar dat aan de orde is, wil hij meer druk uitoefenen.

SCHAKELTEAM

Het Schakelteam voor personen met verward gedrag, onder leiding van Onno Hoes, heeft als missie dat alle gemeenten per 1 oktober 2018 in staat zijn goed om te gaan met mensen met verward gedrag. Maar verschillende Kamerleden vragen zich af of de doelstelling voor die datum gehaald wordt.

Sazias (50PLUS) vraagt de staatssecretaris om het Schakelteam niet op te heffen per 1 oktober 2018. Blokhuis zegt dat hij ervoor wil zorgen dat het onderwerp dan duidelijk op de agenda staat en er een goede bestuurlijke overlegstructuur is. Of het Schakelteam daar dan nog voor nodig is, eventueel in afgeslankte vorm, is volgens hem onderwerp van gesprek.

De Kamer stemt op 24 april over de ingediende moties.