Normal_samenwerken

Tilburg University en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun gezamenlijke onderzoeksprogramma te verbreden en te verdiepen. Bewoog de wetenschappelijke samenwerking zich tot nu toe vooral op de gebieden neuro- en medische psychologie en traumaverwerking, in de toekomst komen daar andere gebieden bij zoals patiëntenwelzijn, het gebruik van data science en mogelijk economie en management in de zorg. Dit meldt Tilburg University.

De Vries popelt om aan de slag te gaan. “Gesprekken met de vakgroepen in het ETZ en in eerste instantie de departementen van de sociale faculteit van Tilburg University moeten twee à drie onderzoeksthema’s opleveren. Doel is het verder verbeteren van de patiëntenzorg, door de sterke kanten van beide partners bij elkaar te brengen. De beschikbare middelen zetten we daarbij zo effectief mogelijk in, zodat we ook over vijf jaar de samenwerking kunnen voortzetten.”

De uitbreiding van de samenwerking betekent ook een verdere verankering van het universitaire Impactprogramma, waarin Enhancing Health and Wellbeing een van de kernthema’s is. Het Impactprogramma stimuleert niet alleen onderzoek voor maar vooral ook onderzoek samen met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. “Samenwerking op gelijke voet is waar het om draait als je echt iets wilt veranderen”, aldus Margriet Sitskoorn, programmaleider van het Impactthema Enhancing Health and Wellbeing.

Health and Wellbeing is ook een centraal thema van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). “De samenwerking met ETZ verloopt al erg goed en dit geeft ons de mogelijkheid om ook samen onderzoek te gaan doen op het terrein van de organisatie van de zorg, de verbinding tussen preventie en zorg en de doelmatigheid daarvan”, zegt Jantine Schuit, decaan van TSB. “Daarmee kunnen we een nog betere bijdrage leveren aan goede gezondheidszorg en preventie.”

Door: Redactie Nationale Zorggids