Normal_verdriet_depressie_hoofdpijn

Zeker vijftig mensen in de stad Amsterdam zijn dusdanig verward dat zij een gevaar voor de buitenwereld kunnen zijn. De crisisdienst aldaar heeft deze mensen in het vizier en daarom ook twee medewerkers gevraagd om extra op de veiligheid te letten. Dat meldt het Parool.

De crisisdienst ziet het aantal mensen dat een acuut psychiatrisch probleem heeft groeien. Een steeds grotere groep die ook nog eens agressiever gedrag vertoont. De exacte aantallen heeft crisisdienst-directeur Jessica Wesselius niet, maar wel is duidelijk dat het aantal aangiften tegen verwarde mensen flink is gegroeid.

In Amsterdam is er een forensisch psychiatrische kliniek die gewelddadige mensen kan opnemen, maar soms zit deze kliniek, Inforsa, vol. De zogenoemde metromoordenaar Philip O. kon om die reden niet overgeplaatst worden naar de forensische psychiatrie en ontving daarom zorg op de gesloten afdeling van het AMC. Hij mocht op onbegeleid verlof en stak zomaar iemand neer. O. zit een celstraf en tbs-behandeling uit.

“Wij kunnen vanwege het medische beroepsgeheim geen mededelingen doen over individuen, maar in algemene zin is het juist dat wij niet alle patiënten uit de reguliere psychiatrie kunnen overnemen”, reageert psychiater en directeur behandelzaken Melina Rakic van Inforsa. De forensisch psychiatrische tak van de instelling heeft slechts een paar plaatsen beschikbaar voor gevaarlijke psychiatrische patiënten. Psychiatrische patiënten die in door de rechter in de forensische kliniek worden geplaatst, krijgen de gedwongen behandeling vergoed door het ministerie van Justitie & Veiligheid, is daar gevaarlijk gedrag aan gekoppeld, dan wordt de behandeling vergoed door zorgverzekeraars of vanuit de Wet langdurige zorg.

Als het aan Rakic en Wesselius ligt kijkt het systeem niet naar de financiën of het justitiële onderdeel, maar naar de problemen van de patiënt. Het probleem is ook dat gevaarlijke psychiatrische patiënten in de reguliere zorg, moeilijk over te plaatsen zijn naar de forensische psychiatrie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids