Normal_vluchteling_asielzoeker

De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is vaak lager dan die van de algemene bevolking. Met het nieuwe programma Zorg voor vluchtelingen wil ZonMw de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland verbeteren en de kennis over hierover uitbreiden. Dat meldt ZonMw. 

Het 4-jarige innovatieve programma Zorg voor vluchtelingen richt zich uitsluitend op vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel verkregen op of na 1 januari 2013. Er is subsidie beschikbaar voor 2 soorten projecten: onderzoeksprojecten naar gespecialiseerde (vroege) detectie en interventie of behandeling. En praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders.

Daarnaast focust het programma op een aantal specifieke doelgroepen onder de status: jongeren tot 18 jaar, ouderen, mensen met een (mogelijke) langdurige zorg- en ondersteuningsbehoefte en statushouders met ziektebeelden die een verhoogd veiligheidsrisico meebrengen.

De eerste subsidieoproep voor onderzoeks- en praktijkprojecten staan nu online. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 18 oktober 2018 om 14.00 uur. Het totale budget voor het programma is vooralsnog 1,9 miljoen euro voor de eerste twee jaar. 

Door: Redactie Nationale Zorggids