Normal_rss_entry-149475

Er komt geen verbod op middelen waarmee mensen zelfmoord kunnen plegen. Het kabinet ziet te veel praktische bezwaren om de verkoop van zogenoemde 'zelfmoordpoeders' te verbieden.

Volgens minister Hugo de Jonge zijn er een aantal redenen om niet voor een dergelijk verbod te kiezen. Zo zijn sommige stoffen die dodelijk zijn in grote hoeveelheden, dat niet in kleinere doseringen. In sommige gevallen kan een stof dan zelfs positieve effecten hebben. Ook zijn er stoffen die wellicht dodelijk zijn, maar ook voor totaal andere doeleinden worden gebruikt.

Ook zou het veel mankracht vergen om een verbod te handhaven, en bij handel via internet zou het zelfs "moeilijk dan wel onmogelijk'' zijn.

Een verbod kan zelfs een averechts effect hebben, zo betoogt de minister. Door een verbod in te stellen geef je "bekendheid aan deze stoffen, iets wat je juist wil voorkomen'', schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

Door: ANP