Normal_gevangenis__prikkeldraad

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Daarom wordt niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit meldt Rijksoverheid. 

Doordat niet altijd een tbs-maatregel volgt, kan iemand een onnodig risico voor de samenleving vormen. De minister wil dat verdachten en gedetineerden met psychische problematiek wel worden behandeld. Hij komt daarom met een wetsvoorstel waarmee de eisen aan het opleggen van de tbs-maatregel worden verduidelijkt. Daarnaast moet de kennis en expertise bij rechters, officieren van justitie en gedragsdeskundigen worden verbeterd.

Ook behandelmogelijkheden zonder tbs

Het is ongewenst dat iemand vanwege een weigering om mee te werken onbehandeld terugkeert  in de samenleving. Daarom zijn er gedurende en na detentie behandelmogelijkheden, ook als de gedetineerde geen tbs-maatregel door de rechter opgelegd heeft gekregen. Gedetineerden met een psychische stoornis kunnen bijvoorbeeld in een penitentiair psychiatrisch centrum worden geplaatst. Gedurende de voorwaardelijke invrijheidstelling kan verplichte behandeling of opname in een kliniek als voorwaarde worden opgelegd.  

Door: Redactie Nationale Zorggids