Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Alle kinderen en jongeren in Nederland moeten zich veilig voelen. Zij verdienen de ruimte om zich naar vermogen te ontwikkelen en zouden niet buitengesloten of achtergesteld mogen worden wegens hun psychische problemen en de jeugdhulp die zij daarvoor ontvangen. Dit statement maakt het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie op de de Dag van de Psychische Gezondheid. Dit meldt Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie namens het consortium. 

Het consortium heeft actiepunten opgesteld om stigmatisering tegen te gaan. Want stigma leidt tot angst en onzekerheid onder kinderen en jongeren, waardoor zij niet meer willen meedoen, geen hulp meer zoeken of veerkracht willen vinden om met hun problemen om te gaan.

Samenleving zonder taboes

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie pleit voor een samenleving zonder taboes op psychische problemen of diversiteit. Een samenleving zonder schaamte.  Kinderen zouden ondersteund en gewaardeerd moeten worden op hun individuele eigenschappen. Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn zonder dat hun psychische kwetsbaarheid leidt tot zelfstigma.

Taak van de samenleving

Om dit te bereiken is een omslag nodig in de samenleving. Iedereen zou zijn steentje moeten bijdragen, vindt het Kennisconsortium. Kinderen moeten bovendien op jonge leeftijd al leren dat alles bespreekbaar is, ook psychische problemen. Berichtgeving over psychische problemen behoeft volgens het consortium ook enige aandacht. In plaats van negatieve stereotypering zou moeten worden ingezet op nuance. 

Door: Redactie Nationale Zorggids