Normal_geld__stapel__munten

Vakbond CNV Zorg en Welzijn vindt dat er miljoenen euro’s op tafel moeten komen om mensen die door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn weggestuurd, weer terug te halen en degenen die zijn gebleven te belonen. Na jarenlange bezuinigingen en massaontslagen in de sector, begint het tekort aan (vast) personeel zich nu echt te wreken, zegt CNV. Bij 93 procent van de ggz-instellingen staan vacatures uit. Om de tekorten het hoofd te bieden worden zzp’ers en uitzendkrachten ingezet, echter kunnen zij onvoldoende stabiliteit bieden aan cliënten en zorgt de huidige situatie voor onveilige situaties op de werkvloer. Dit meldt CNV. 

Hiermee reageert de vakbond op het bericht in Trouw dat de personeelstekorten in de ggz tot gevaarlijke situaties leiden. Er hebben zich zelfs fatale incidenten voorgedaan die in een aantal gevallen aan het personeelstekort zijn toe te schrijven. In hoeveel gevallen een personeelstekort heeft geleid tot overlijden is echter niet bekend. Maar dat er om die reden doden zijn gevallen, bevestigt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

“Medewerkers in de ggz zetten op dit moment enorme prestaties neer. Hard werken in een moeilijke situatie kan ook energie en trots geven, maar dan moeten we wel aantonen dat we zien en waarderen welke inspanningen medewerkers leveren. Hiervoor is nodig dat zorgaanbieders de handen ineenslaan in plaats van met elkaar concurreren om personeel, en dat financierders bijdragen en sturen op vertrouwen”, aldus CNV. Volgens de vakbond is er voor de ggz een hoofdlijnenakkoord 2.0 nodig, waarbij medewerkers in de sector meedenken over de inhoud. 

Door: redactie Nationale Zorggids