Normal_ritalin_pil_medicatie_medicijn

Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaard adhd beschikbaar op GGZStandaarden.nl. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de adhd-zorg tezamen, zoals die van huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Patiënten en hun ouders en waren nauw betrokken bij het maken van de standaard; hun ervaringen en wensen zijn meegewogen in de adviezen. Voor patiënten (of hun ouders) geeft Thuisarts.nl nu ook extra informatie over adhd. Dit meldt Akwa GGZ. 

Duidelijkheid over signalering, herkenning en diagnostiek

De laatste jaren is er in de media een uitgebreide discussie gevoerd over adhd in relatie tot over- en onderdiagnostiek en een enorme groei van het gebruik van medicatie. Professor Willem Nolen, voorzitter van de werkgroep die de zorgstandaard samenstelde: “In de maatschappij lopen de opvattingen of adhd te veel of te weinig wordt gediagnosticeerd, sterk uiteen. Volgens sommigen krijgen drukke kinderen krijgen véél te makkelijk het label adhd opgeplakt en krijgen kinderen ook véél te snel medicatie. Anderen zijn juist van mening dat adhd vaak gemist wordt. Soms blijkt het pas in de volwassenheid; vooral bij vrouwen, wordt adhd vaak niet herkend.”

De zorgstandaard geeft duidelijke handvatten hoe enerzijds onderdiagnostiek te voorkomen door signalen te herkennen die op adhd zouden kunnen wijzen én hoe met eenvoudige vragenlijsten op de mogelijkheid van adhd te screenen. Anderzijds kan overdiagnostiek worden bestreden door de diagnose het liefst te stellen op basis van gestructureerde interviews met het kind en met de ouders, en bij voor­keur ook met een andere belangrijke volwassene die het kind kent, zoals de leerkracht.

Duidelijkheid over behandeling: psychotherapie, medicatie en overige behandelvormen

Wanneer zet je bij adhd psychotherapie in, wanneer medicijnen en wat kan er nog meer? De zorgstandaard bevat daartoe enkele stroomschema’s wanneer welke behandelvorm in aanmerking komt. Bij lichte vormen volstaat vaak voorlichting en het geven van adviezen. Bij meer ernstige adhd komt intensievere behandeling in aanmerking. Dat hoeft lang niet altijd medicatie te zijn. Zo kunnen ook training (van kind en ouders en eventueel de leerkracht) en psychotherapie (met name cognitieve gedragstherapie) effectief zijn, eventueel in combinatie met medicijnen. 

Door: Nationale Zorggids