Logo_pi-groep_logo

Pi-Groep, aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz), wordt financieel gesteund door Forta Groep. Deze partij gaat een investering doen van ten minste 1,5 miljoen euro aan Pi-Groep in Drachten. De directeur van Forta Groep zegt dat het nu alleen nog wachten is op een paar formaliteiten. De schuldeisers zouden al akkoord zijn met de kwijtschelding van een groot deel van de schulden. In ruil voor het geld krijgt Forta Groep veel belangen in Pi-Groep. Dit meldt Leeuwarder Courant.

Patiënten uit zowel Friesland als Groningen en Drenthe worden behandeld bij Pi-Groep. De ggz-instelling heeft al sinds 2016 financiële problemen. Tijdens een proef met een anonieme geldschieter werd gepoogd om efficiëntere geldstromen te creëren maar dit project faalde. ABN AMRO plaatste de instelling vervolgens onder bijzonder beheer.

Zorg wordt gecontinueerd

De gemeente Leeuwarden is akkoord met een gedeeltelijke betaling van Pi-Groep. Er stond een bedrag van 780.900 euro open, daarvan wordt nu 234.000 betaald. “Het is goed dat de zorg op deze manier toch gecontinueerd kan worden”, laat wethouder Hilde Tjeerdema weten. Leeuwarden is de centrumgemeente van de Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân. Ook de schuldeisers gingen akkoord met een veel lagere betaling dan wat officieel verschuldigd is. Er wordt ongeveer 30 procent van het verschuldigde bedrag betaald.

Provincie wacht op eindvoorstel

De provincie is echter nog niet tot een akkoord gekomen. Vijf jaar geleden werd een bedrag van bijna 850.000 euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw zorgcomplex. De provincie heeft tot op heden tot nog geen eindvoorstel ontvangen voor dit plan.

Door: Nationale Zorggids