Normal_vrouw_verdriet_depressief_angst

Meer dan de helft (55 procent) van de jonge mensen die in het afgelopen jaar langer dan twee maanden last hebben gehad van psychische klachten geeft aan het als een taboe te ervaren om over deze klachten te praten. 42 Procent schaamt zich ervoor psychische klachten te hebben (gehad). Dit blijkt uit een onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het Een Vandaag Opiniepanel, in samenwerking met MIND en NPO 3FM in het kader van hun #openup-week. Deze vindt plaats van 6 tot en met 12 april 2019 en is bedoeld om openheid te bevorderen bij jongeren over hun psychische klachten. Dit meldt MIND.

Aan het onderzoek deden 2.123 jonge mensen mee tussen de 16 en 34 jaar. De cijfers illustreren volgens MIND en NPO 3FM de noodzaak van het blijven voeren van hun #openup-campagne, die twee jaar geleden als gezamenlijk initiatief van MIND en Human-platform 3FM Tussenuur begon. Toen bleek dat veel jongeren niet durven te praten over hun psychische problemen, en zich er vaak ook voor schamen.

Eerder hulp krijgen

Het doel van de #openup-week is het bevorderen van openheid bij jongeren over psychische problemen. Hoe eerder jongeren open durven te zijn over hun problemen, hoe eerder ze hulp krijgen. Hierdoor wordt de kans dat hun klachten verergeren kleiner, evenals de kans dat ze met ernstige klachten in de ggz belanden.

Dit kan onder meer door het geven van lessen op scholen over psychische gezondheid. Acht op de tien (82 procent) deelnemers aan het onderzoek vinden het belangrijk dat deze lessen standaard in het lespakket van middelbare scholen worden opgenomen. Deelnemers die zelf al langere tijd psychische klachten hebben vertellen dat zulke lessen hen zouden hebben geholpen om hun problemen eerder te herkennen en om meer te leren over bij wie ze terechtkunnen.

Tweederde van de jonge mensen heeft te maken met stress

De meest genoemde psychische klachten in het onderzoek zijn stress (67 procent), somberheid (53 procent), slaapproblemen (45 procent), eenzaamheid (41 procent), angsten (35 procent) en depressieve gevoelens (32 procent). Deze klachten staan niet op zichzelf, maar komen vaak in combinatie met elkaar voor. Veel deelnemers hebben dan ook meerdere klachten aangekruist.

MIND en NPO 3FM delen tijdens de #openup-week verhalen van jongeren over hun psychische klachten en hoe ze dit aan anderen vertelden. Deze verhalen zijn in de #openup-week te vinden op www.3fm.nl/openup, www.mindyoung.nl en de social media van NPO 3FM en MIND.

Door: Nationale Zorggids