Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit is blij met de uitkomsten van de taskforce Gepast Gebruik ggz. Het belangrijkste advies van de taskforce is dat er één registratiestandaard komt voor ggz-aanbieders over gepast gebruik. Daarmee is voor ggz-aanbieders duidelijk welke gegevens ze moeten bijhouden over de behandeling van hun patiënten, zodat ze achteraf aan de zorgverzekeraar kunnen aantonen of de gegeven behandeling bewezen effectief is en of deze behandeling alleen is gegeven aan patiënten die deze ook echt nodig hadden. Dit meldt NZa. 

Ggz-aanbieders ervaren administratieve lasten door de onduidelijkheid over de registratievereisten en angst om niet de juiste zaken vast te leggen als het gaat om gepast gebruik. Zorgverzekeraars moeten erop toezien dat de zorg die zij vergoeden effectief is en medisch noodzakelijk. Bij twijfel hierover vragen zij gegevens op bij zorgaanbieders. Met de registratiestandaard wordt nu duidelijk welke informatie zorgaanbieders moeten gaan vastleggen.

Vanaf 2020 anders registreren

De taskforce Gepast Gebruik ggz komt met deze aanbeveling in haar advies ‘Een procesgerichte verantwoording op gepast gebruik in de curatieve ggz’. In het advies wordt een basisset vastgesteld van gegevens die moeten worden vastgelegd om te verantwoorden dat de geleverd zorg gepast is. Daarnaast wordt gekeken op welke manier de zorgverzekeraars dit kunnen controleren. De nieuwe manier van werken kan vanaf 2020 worden ingevoerd, aldus het advies.

Door: Nationale Zorggids