Normal_rekenmachine_geld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend wat de meerkosten zijn van de nieuwe zorgstandaard Acute Psychiatrie. Deze zorgstandaard (Generieke Module Acute Psychiatrie, GMAP) zorgt dat de zorg voor mensen die door een psychiatrische stoornis in een crisissituatie terechtkomen ook in dunbevolkte regio’s goed geregeld is.  De NZa heeft berekend dat invoering van de GMAP 11,7 miljoen euro kost. Dit meldt NZa. 

De meerkosten zijn berekend op verzoek van het Zorginstituut Nederland dat de zorgstandaard toetst voordat zij die opneemt in het openbaar register. De Na heeft hiervoor een budgetimpactanalyse gemaakt. Vorig jaar adviseerde de organisatie de staatssecretaris van Volksgezondheid een nieuwe bekostigingssystematiek voor acute ggz op basis van een budget per regio. De nieuwe bekostiging is een randvoorwaarde voor een goede invoering van de GMAP.

Voor het berekenen van de meerkosten heeft de NZa informatie opgevraagd bij de 28 regio’s. Deze informatie, aangevuld met gegevens uit de DIS-data, vormt de basis van de analyse. De totale kosten komen uit op 136,2 miljoen euro per jaar ten opzicht van 124,5 miljoen euro in de huidige situatie. De nieuwe zorgstandaard gaat vanaf volgend jaar in, maar de implementatie gaat waarschijnlijk vier jaar in beslag nemen. De verwachting is dat de meerkosten uitgespreid worden over de totale implementatietijd. 

Door: Nationale Zorggids