Normal_694

Missie: "Mensen waar het goed mee gaat, hebben de taak om te zorgen voor mensen waar het minder goed mee gaat. Op die manier kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan een betere wereld.” Onze missie gaat terug naar de basis van de hulpverlening, namelijk: zorg voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Iedereen is afhankelijk geweest van ‘goede’ zorg, al is het maar als kind. Veel mensen zijn ooit tijdelijk afhankelijk geweest van zorg, bijvoorbeeld toen ze ziek waren. Elke dag weer proberen het verschil te maken. De wereld weer ietsje beter te maken.

Autisme is ons vak!

Autismepunt Academie: Autismepunt heeft een uitgebreid kenniscentrum waar trainingen, cursussen, workshops en lezingen worden aangeboden. Voor en door mensen met een diagnose en de omgeving die met hen te maken krijgt. De trainingen, cursussen, workshops en lezingen, worden gegeven door zorgprofessionals die ook een zorgverlenende functie hebben binnen Autismepunt. We werken altijd samen met ervaringsdeskundige trainers.

Autismepunt wil het bedrijfsimago uitdragen als de zorgverlenende expert op alle levensgebieden van de persoon met autisme.

Aanbod

 1. Autisme verdiepingscursus (AVC) SKJ 30 punten
 2. Open cursus tot autismebegeleider in onderwijs en zorg geaccrediteerd CBRKO / SKJ 56.25 punten
 3. Basiscursus autisme (Nieuwe laagdrempelige cursus twee dagen a 6 uur) SKJ-accreditatie 13 punten
 4. Lezingen door sprekers intern & extern
 5. Workshops, trainingen en cursussen voor deelnemers extern & intern
 6. Presentaties op maat ( UWV/ASML/scholen en instellingen)
 7. Voorlichting en consultancy
 8. Webinars, masterclasses en congressen
 9. Intervisietrajecten voor hulpverleners

Doelgroep

 • Iedereen die privé of professioneel in contact is met mensen met autisme. Bijvoorbeeld wijkcoaches en Wmo-ambtenaren, generalisten, leraren, ouders en collega’s;
 • Bovengenoemde partijen die aan verplichte bijscholing moeten doen (SKJ);
 • Medewerkers die werkzaam zijn in zorg- en hulpverlening; en natuurlijk mensen met diagnose autisme;
 • Onderwijzend personeel, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, schoolpsychologen, re-integratie- en jobcoaches en omscholers.

Aanmelden en informatie: kennisbank@autismepunt.nl

Autismepunt: Lupinestraat 145614 GM Eindhoven
0408795062 

(Dit is een advertorial van Autismepunt)