Normal_rolstoel_beperking_handicap

Het aantal aanvragen door mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo is in Oldenzaal zodanig toegenomen dat er extra personeel aan te pas moet komen. Waar er vorig jaar 550 Wmo-aanvragen binnenkwamen, waren dat er in de eerste zes maanden van 2019 al negenhonderd. Reden hiervoor is de invoering van het Wmo-abonnementstarief van 17,50 per vier weken. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De wachttijd is door het aantal aanvragen toegenomen. Oldenzaal kan pas na ongeveer negen weken iets van zich laten horen. Het extra personeel moet deze wachttijd inperken. “Mocht het aantal meldingen blijven toenemen dan wordt afgewogen of er nogmaals extra middelen worden ingezet of dat toenemende wachttijden acceptabel zijn”, aldus de gemeente.

Overigens is het in de gemeenten in Drechtsteden ook beduidend drukker dan normaal, krijgt Kampen waarschijnlijk 20 procent meer aanvragen binnen en verwacht Assen ook een soortgelijke toename. 

Door: Nationale Zorggids