Normal_dakloos_zwerver

Sneller een dak boven het hoofd en meer persoonlijke aandacht voor daklozen en andere kwetsbare Rotterdammers. Daar zet het college van Rotterdam met een nieuwe aanpak op in. Met nieuwe vormen van nachtopvang, meer maatwerk en het voorkomen van problemen, kunnen kwetsbare Rotterdammers sneller onderdak krijgen en een stabiel leven opbouwen. Dit meldt gemeente Rotterdam.

Met een aantal speerpunten wil de gemeente kwetsbare inwoners beter helpen. Het gaat om pop up Privacy en Kleine Kamer: grote slaapzalen met stapelbedden maken plaats voor een meer rustgevende inrichting met afscheidingen. En kleine kamers voor daklozen die in een doorstroomtraject zitten naar een andere vorm van wonen. De eerste nachtopvang in deze nieuwe stijl wordt dit jaar geopend aan de Bredestraat. Warm Welkom: eenduidige informatie voor mensen in de nachtopvang over begeleiding, dienstverlening en huisregels. Beter Bad: adequate doucheruimtes, waar spullen veilig zijn en men in een rustige omgeving kan douchen en omkleden.

Maatwerk

Rotterdam zet in op meer tussenvoorzieningen: kleinschalige huisvesting voor kwetsbare Rotterdammers. Met de juiste hulp en ondersteuning kunnen zij vervolgens doorstromen naar reguliere huisvesting. Ook wordt het zogeheten stedelijk bemoeizorgteam uitgebreid, zodat de complexe groep buitenslapers goede ondersteuning krijgt en naar de juiste zorg begeleid wordt. Wethouder Sven de Langen: “We willen op meer plekken in de stad kleinschalige huisvesting voor kwetsbare Rotterdammers creëren. Rotterdam is een inclusieve stad. Iedereen heeft recht op een nieuwe kans. Zo snel mogelijk onder een eigen dak. Zo snel mogelijk een kans om zelf, met de juiste zorg en ondersteuning, het leven terug op de rails te krijgen”.

Dakloosheid voorkomen

Eén van de maatregelen in de nieuwe aanpak is op tijde ondersteuning bieden aan bankslapers, om zo te voorkomen dat zij dakloos worden en in de opvang terechtkomen. Naar aanleiding van het televisieprogramma ‘Het Rotterdam Project’ is de gemeente gestart met een pilot voor dak- en thuisloze jongeren: Project 010, om de zorg en ondersteuning aan dak- en thuisloze Rotterdamse jongeren te verbeteren. Bij de pilot zijn meerdere zorginstellingen, banken en particuliere fondsen betrokken. Project 010 is onderdeel van het landelijke actieprogramma ‘Dak- en thuisloze jongeren 2019-2021’ van staatssecretaris Blokhuis, waarmee innovatieve initiatieven in het land gedeeld worden.

Door: Nationale Zorggids