Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

De gemeente Rotterdam gaat minder regels hanteren als het gaat om zorgverlening. Zo zouden ouderen en gehandicapte cliënten niet keer op keer hun verhaal moeten doen, maar alleen als er iets in hun situatie verandert. Dit moet mantelzorgers en verpleegkundigen minder administratieve taken opleveren, waar zij gemiddeld 40 procent van hun werktijd aan kwijt zijn. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Voor ouderen of mensen met een beperking verbetert hun situatie niet altijd. Toch moeten zij twee keer per jaar een uitgebreide vragenlijst invullen over hun gezondheid. En iemand anders moet deze vragen vervolgens weer verwerken, wat tot veel administratie leidt. Bovendien is het kwetsend voor iemand met een chronische ziekte, wanneer iemand keer op keer moet bewijzen dat men nog steeds ziek is en dit ook niet beter zal worden.

Psychische klachten

Mochten de plannen rond het versoepelen van de regels goedgekeurd worden, zal dit een hoop administratie en frustratie schelen. Alleen wanneer er verandering is in iemands gezondheid moet dan een vragenlijst ingevuld worden. En inwoners met psychische klachten zouden straks slechts twee keer in plaats van vier keer per jaar een vragenlijst over hun gezondheid hoeven invullen.

Indicaties voor langere termijn

Bovendien komen er veranderingen in het uitgeven van indicaties. Hierin staat welke zorg iemand precies nodig heeft. Deze worden nu regelmatig voor korte duur toegekend, terwijl deze ook voor veel langer gebruikt kunnen worden. Door deze voor een langere termijn uit te schrijven, hoeven zowel de thuiszorgorganisatie als de cliënt niet opnieuw weer een aanvraag in te dienen.

Het aangepaste plan in Rotterdam is mede tot stand gekomen door Rita Verdonk. Zij is landelijk adviseur voor het ontregelen van de zorg en ziet in het plan van Rotterdam kansen. “Door het schrappen van regels gaat de gemeente meer uit van het vertrouwen dat de zorgverleners weten wat iemand nodig heeft.” Volgens haar werkt het huidige papierwerk ook niet om fraude tegen te gaan, dus is zij niet zo bang dat mensen misbruik zullen maken van soepelere regels.

Door: Nationale Zorggids