Normal_depressie_alleen_vrouw

Subsidieaanvragen voor behandelingen met anonieme e-mental health kunnen van woensdag 28 augustus tot en met 1 oktober 2019 worden ingediend bij het Zorginstituut. Voor 2020 is er voor organisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de verslavingszorg 2 miljoen euro beschikbaar. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Laagdrempelig aanbod

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.

Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. De zorg wordt verleend op digitale wijze en is volledig anoniem.

De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek. De interventies richten zich onder andere op depressie, angstklachten en eetstoornissen en bestaan bijvoorbeeld uit online groepssessies, chat/email contact met een behandelaar of online modules die de cliënt onder begeleiding doorloopt.

Niet vergoed door zorgverzekeraars

Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars, is er de subsidieregeling anonieme e-health. Het Zorginstituut voert deze regeling uit. In 2019 hebben 12 organisaties subsidie ontvangen.

Door: Nationale Zorggids