Logo_lentis_logo_ggz

Omdat de Groningse kliniek van Lentis niet voldoet aan het tweede deel van een eerdere aanwijzing, krijgt het een dwangsom opgelegd. In het tweede deel van de aanwijzing stuurt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan op betere beschikbaarheid van personeel, scholing en op het eenduidig vastleggen van informatie in het patiëntendossier. Hoewel Lentis een aantal benodigde stappen heeft genomen, voldoet het niet aan de aanwijzing. Daarom krijgt de instelling een last onder dwangsom. Dit meldt IGJ. 

De aanwijzing had als doel om de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg op te heffen. Op 28 augustus 2019 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan Lentis, Kliniek Groningen. Tijdens dit bezoek bleek dat er op meerdere onderwerpen verbeteringen zijn doorgevoerd. Echter, nog lang niet overal.

Dossiers niet actueel of toegankelijk 

Binnen Kliniek Groningen is het werken met protocollen, richtlijnen en werkinstructies nog onvoldoende geïmplementeerd. Ook wordt binnen de Kliniek nog onvoldoende op eenduidige wijze informatie vastgelegd in het patiëntendossier. De informatie in het patiëntendossier is daardoor niet altijd actueel of voldoende toegankelijk.

Voor iedere volledige week dat Lentis niet voldoet, moet het 5.000 euro betalen, met een maximumbedrag van 20.000 euro. Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van vier weken. Als Lentis binnen deze termijn voldoet, wordt er geen dwangsom verbeurd.

Door: Nationale Zorggids