Normal_geld__kluis__sparen

Sinds 1 mei 2019 komen mensen ook mensen met milde, common mental disorders (CMD), in aanmerking voor subsidie voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze re-integratiemethode is bewezen effectief om mensen met ernstige psychische aandoeningen naar werk te begeleiden. De subsidie is nog tot 29 november beschikbaar voor maximaal 75 trajecten. Dit melden UWV en Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

Tot en met juli is door gemeenten voor 34 cliënten van deze regeling gebruik gemaakt. Er is nog tot en met 29 november rijkssubsidie beschikbaar voor 41 cliënten.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor mensen met milde psychische klachten die een uitkering hebben op grond van de Participatiewet of in het kader van die wet als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende geregistreerd staan of een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangen.

Deelname en kosten

Voor mensen die via de gemeente worden aangemeld, betaalt het Rijk 4.000 euro. De gemeente betaalt uit de eigen middelen ook 4.000 euro. In totaal is er dan 8.000 euro beschikbaar per klant. De subsidieregeling bekostigt de re-integratie en jobcoaching. De behandeling van de klant wordt betaald via de Zorgverzekeringswet. Er zijn maximaal vijf trajecten beschikbaar per gemeente.

Door: Nationale Zorggids