Normal_depressie__depressief__ggz__angst

Mensen die vanwege hun psychische stoornis blijvend intensieve zorg nodig hebben krijgen vanaf 2021 direct toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De Eerste en Tweede Kamer hebben de wet aangepast om dat mogelijk te maken. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft uitgewerkt hoe de zorg voor deze ggz-cliënten bekostigd kan worden. Dit meldt NZa. 

Het gaat om mensen die door een psychische stoornis blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg dichtbij. Deze cliënten krijgen hun zorg nu vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of via voortgezet verblijf in de Wlz. Door deze kwetsbare groep mensen direct toegang te geven tot de Wlz hebben zij voor een langere periode zekerheid over de zorg die zij nodig hebben en hoeven zij niet steeds opnieuw te worden beoordeeld.

Uitvoeringstoests bekostiging ggz Wlz

In de Uitvoeringstoets bekostiging ggz Wlz zijn een aantal mogelijkheden om de zorg voor deze clienten te bekostigen gegeven. Daarbij sluit de NZa aan bij de verschillende manieren waarop de zorg voor hen nu georganiseerd is, rekening houdend met de aanspraak in de Wlz. Hiermee is het mogelijk dat zij zelf voor een behandelaar kiezen.

Pas na de beoordeling van het CIZ in 2020 zal duidelijk worden hoe groot de groep cliënten is en waar en op welke manier zij hun zorg gaan afnemen. Op basis daarvan toets de NZa met veldpartijen nog eens of de prestaties goed passen.

Wlz voor ggz is complex

Het openstellen van de Wlz voor een groep cliënten in de ggz is complex omdat het recht op zorg in de verschillende wetten varieert. Zorgaanbieders die op basis van de Wmo woonzorg bieden in een beschermde woonomgeving zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling van hun cliënten. In de  Wlz worden zij verantwoordelijk voor de coördinatie van behandeling. Zij kunnen er ook voor kiezen die zelf te gaan leveren. 

Door: Nationale Zorggids