Normal_gevangenis

Forensisch Psychiatrische Afdeling Fivoor in Den Dolder is hard op weg met haar verbeterplan, zeggen de Inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd. Wel behoef de relatie tussen de kliniek en de lokale veiligheidsdriehoek (burgemeester van Zeist, politie en Openbaar Ministerie) blijvend aandacht. Dit meldt IGJ. 

Het verbeterplan is opgesteld naar aanleiding van interne evaluaties en inspectierapportages over de ernstige recidive van Michael P., die in september 2017 Anne Faber om het leven bracht. Toen hij dit misdrijf pleegde, verbleef hij in de kliniek in Utrecht en had hij verlof.

Kwaliteitsslag gemaakt

Fivoor heeft met haar verbetermaatregelen op diverse terreinen een kwaliteitsslag gemaakt. Inmiddels worden de veiligheidsrisico’s beter afgewogen en is het verlofbeleid beter geregeld. Het management let erop dat medewerkers zich er allemaal aan houden. De kliniek streeft ernaar vast personeel in te roosteren dat de patiënten en hun achtergrond kent. Indien dat niet werk, zijn er ‘vaste’ invallers.

Alert blijven op risico's 

De kwaliteitsslag is ook zichtbaar in de behandeling en dossiervoering. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om de forensische scherpte, ofwel alertheid op risico’s, in de dossier- en besluitvorming steeds onder de aandacht van de medewerkers te houden én nieuwe medewerkers hier direct in mee te nemen. De inspecties concluderen dat de kliniek in Den Dolder de lessen die zij heeft getrokken uit de problemen met P. gedeeld heeft met andere forensische zorgaanbieders, zoals was verzocht.

IGJ en Inspectie V en J benadrukken met klem dat de kliniek zich nog altijd moet blijven inspannen voor een goede relatie met de omgeving: gemeente, omwonenden, politie en het OM. Want de verhoudingen zijn nu nog niet optimaal. 

Door: Nationale Zorggids