Normal_vrouw_verdriet_depressief_angst

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert hoe de bekostiging zo aangepast kan worden dat mensen met verward gedrag passend vervoer kunnen krijgen. De NZa heeft vooral gekeken hoe dit vervoer menselijker en deskundiger kan, zodat de verwarde situatie van de patiënt niet verergert. Er zijn al een aantal regio’s die een goede oplossing hebben gevonden. De bekostiging hiervan moet daar op een simpele manier op gaan aansluiten. Dit blijkt uit het advies Bekostiging van vervoer met psychiatrische hulpverlening aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Dat meldt NZa.

De NZa heeft eerst onderzocht hoe de bekostiging past binnen de kaders die het ministerie van Volksgezondheid voor het vervoer stelt. Regionale ambulance voorzieningen verzorgen dan de spoedzorg. Voor het vervoer na de psychiatrische beoordeling van de patiënt komen ook andere aanbieders in aanmerking. In haar advies heeft de Zorgautoriteit uitgewerkt hoe de bekostiging er dan uit kan zien.

Regio-experimenten moeten maatwerk bieden

De NZa ziet daar een belangrijke rol voor de regievoerders in de regionale acute psychiatrie, maar dat vraagt nog tijd. Daarom pleit ze voor verlenging van de lopende regio-experimenten. Ruimte voor regionaal maatwerk biedt mogelijk ook een meer proportionele oplossing dan een uitgebreide aanpassing van de bekostiging. Naar verhouding maken slechts weinig mensen gebruik van deze zorg (regionaal soms maar één of enkele ritten per dag).

Bekostiging is nu nog ingewikkeld

De Zorgautoriteit ziet bovendien dat het vervoer dat professionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zouden willen voor deze mensen al wordt aangeboden door alternatieve vervoerders. Dit vervoer is ook passend voor de patiënt. De betaling hiervan is ingewikkeld binnen de huidige regels, en dat staat de bredere inzet van dit alternatieve aanbod in de weg. Een duidelijke betaaltitel voor alle vervoersmomenten kan hier een geschikte oplossing voor zijn.

‘Situatie verergert niet met speciaal vervoer’

Dit wordt al succesvol uitgeprobeerd in een aantal door ZonMw gesubsidieerde regionale experimenten. Hier verzorgt een op deze patiëntgroep gerichte vervoerder zowel het spoedvervoer naar een plek waar de patiënt psychiatrisch beoordeeld wordt als het vervoer daarna. In deze speciaal hierop ingestelde diensten krijgen patiënten de menselijke zorg die ze op dat moment nodig hebben. Hun situatie verergert hierdoor niet. Daarbij blijven de tijdigheid van het vervoer en de betaalbaarheid gewaarborgd. De huidige ontwikkelingen in de praktijk bieden daarmee mogelijk een alternatieve oplossingsrichting die tot beter passend vervoer leidt.

Door: Nationale Zorggids