Normal_alcohol__verslaving__verslaafd__drugs

‘Bied ouders eerst hulp voor hun problemen, dan pas voor drankgebruik’, dat zegt Dorothee Horstkötter, leider van een onderzoek naar hulp voor alcholverslaafde ouders, in een interview met ZonMw. Dit meldt het Ministerie van Volksgezondheid.

In 2016 startte de Universiteit Maastricht, in opdracht van ZonMW het onderzoek naar hoe de zorg voor gezinnen waarin een ouder alcoholafhankelijk is, verbeterd kan worden. De onderzoekers spraken met professionals van jeugdzorg en verslavingszorg, en met de ouders zelf.
 

PTSS en huiselijk geweld

 
Bij de ouders die voor het onderzoek benaderd werden, bleek veel achterliggende problematiek te spelen, zoals PTSS, huiselijk geweld, et cetera. "We vroegen of ze eerder hulp zouden hebben geaccepteerd als die ze was aangeboden. 'Niet als je me zou hebben aangesproken op mijn drankgebruik', kregen we te horen, 'maar wel als je belangstelling had getoond voor die andere problemen.' Dat bood een interessant inzicht.", vertelt Horstkötter.
 

Brochure over verslavingszorg

 
Samen met collega Anke Snoek schreef zij hierover de brochure Botsende Belangen. “Het geeft vooral handvatten aan hulpverleners in de praktijk. In tweede instantie biedt het aanknopingspunten om beleid rond verslavings- en jeugdzorg vorm te geven. Wij wijzen op het belang van de kwaliteit van de hulpverlenersrelatie, op het belang van vertrouwen en betrokkenheid.”
 
In Mediator, het online relatiemagazine van ZonMw is het volledige interview met Dorothee Horstkötter te lezen. Op Zorgethiek.nu presenteren de onderzoekers de voornaamste bevindingen uit het onderzoek.
 

Door: Nationale Zorggids