Buurtteams voor laagdrempelige zorg Amsterdam
Het college van burgemeester en wethouders gaat de zorg dichter bij de Amsterdammers organiseren door de invoering van buurtteams waarbij iedereen terecht kan. Inwoners met vragen of zorgen op het gebied van sociale zorg, welzijn, schulden en veiligheid kunnen zich vanaf 2021 richten tot één herkenbaar loket in hun eigen wijk. De buurtteams worden de spil in de buurt waar zorg en ondersteuning op een laagdrempelige manier samenkomt. Dit meldt Gemeente Amsterdam.
 

Wethouder Simone Kukenheim: “ In de buurtteams willen we alle hulpvragen met betrekking tot zorg, ondersteuning en preventie beantwoorden. Ook worden de buurtteams de toegangspoort tot specialistische hulp. De leefwereld van Amsterdammers komt met de invoering van de buurtteams voorop te staan.  Zij hoeven niet langer in een woud van aanbieders te zoeken naar de juiste hulp, maar ze kunnen met al hun vragen terecht bij één laagdrempelig team."

Eén buurtteam voor alle zorg

Met de invoering van de buurtteams neemt Amsterdam voor het grootste deel van de Wmo-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning) afscheid van marktwerking. Per stadsdeel komt er een uitvoeringsorganisatie die de buurtteams gaat vormgeven. Deze uitvoeringsorganisatie mag maximaal in drie stadsdelen actief zijn. Daarnaast is gekozen voor een overzichtelijke aantal zorgaanbieders. Kukenheim: "We gaan we terug naar de basis: het gaat weer in de eerste plaats om mensen en buurten, en niet langer om marktwerking en concurrentie tussen aanbieders."

Laagdrempelig en toegankelijk voor alle Amsterdammers

Nu is het voor Amsterdammers niet altijd duidelijk waar zij met hun vraag terecht kunnen. Er werken veel verschillende organisaties binnen een klein gebied en organisaties zijn vaak opgedeeld per specialisme. Daardoor lukt het niet altijd om een volledig overzicht te krijgen van de behoefte van de Amsterdammer, zoals de buurtteams straks wel gaan doen. Zo heeft een schuldhulpverlener nu niet altijd de positie, kennis of ervaring om een Amsterdammer met schulden die daarnaast ook eenzaam is, de benodigde zorg te verlenen. Door nauwe samenwerking tussen de buurtteams, Ouder- en Kindteams (OKT’s) en de voorzieningen in de stad, kan zorg in samenhang worden aangeboden. Daardoor wordt de zorg voor de Amsterdammer herkenbaarder en eenvoudiger.

Op 1 januari 2021 start de invoering met 22 tot 34 buurtteams. Afhankelijk van de vraag in de stad wordt dit aantal uitgebreid. Naast de maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening, informatie, advies en sociaal raadslieden werk, zullen de buurtteams ook een groot deel van de huidige ambulante ondersteuning aanbieden. Het streven is om de overgang binnen een jaar te realiseren.

Door: Nationale Zorggids