Geen boetes en deadlines door inspectie tijdens coronacrisis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat in deze periode de termijnen voor zorgaanbieders los die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren. Zorgaanbieders en de jeugdhulp hebben hun handen vol door het coronavirus. Dit meldt de inspectie.

Instellingen, zorgverleners en fabrikanten/leveranciers van medische producten krijgen standaard uitstel als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen voor wettelijk verplichte meldingen en om te reageren op verzoeken van de inspectie. Het is ook niet nodig uitstel aan te vragen. Wie dat toch doet krijgt daarop geen reactie, want de inspectie verleent het uitstel automatisch. Alleen als de inspectie toch een snellere reactie wil omdat er grote risico’s voor de zorg zijn, krijgt de zorgverlener dat te horen.

Deadline in brief geldt niet

De inspectie kan geautomatiseerde standaardbrieven niet op korte termijn aanpassen. Wie zo’n brief van de inspectie krijgt waarin toch een deadline staat, hoeft zich niet aan die termijn te houden. De inspectie zal ook geen herinneringen sturen. Wel kan de inspectie na het verstrijken van de termijn contact opnemen om de voortgang te bespreken.

Verder legt de inspectie voorlopig geen boete op als een instelling, zorgverlener of fabrikant/leverancier zich niet aan een termijn kan houden voor het voldoen aan een verplichting,  zoals het melden van een calamiteit.

Wanneer de zorgverlener moet reageren

De inspectie hanteert in veel gevallen een termijn waarbinnen een instelling of zorgverlener kan of moet reageren op een vraag, een opmerking of een eis. Dit kan zijn na een bezoek van de inspectie, de verplichting op calamiteiten te melden en daarna een onderzoeksrapportage in te leveren en de mogelijkheid om op een rapport van de inspectie te reageren voor publicatie.

Terughoudend bij inspectiebezoeken

De inspectie is terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken, om zorginstellingen en zorgverleners geen onnodige last te bezorgen. Tegelijkertijd moet de inspectie wel zicht houden op de continuïteit en de veiligheid van de zorg. Ook moet de inspectie kunnen optreden als er grote risico’s zijn voor patiënten en zorgverleners. Als inspecteurs een bezoek aan een instelling brengen, kondigen zij dat een dag tevoren aan (als dat mogelijk is). De instelling kan het dan aangeven als het bezoek door het coronavirus echt niet uitkomt of anders vorm moet krijgen.

De inspectie vraagt er ook begrip voor dat eigen onderzoek van de inspectie door de coronamaatregelen langer kan duren.

Door: Nationale Zorggids