Onderzoek slachtofferzorg door politie

Vóór de aangifte van een misdrijf moet de politie nagaan of de slachtoffers extra bescherming nodig hebben. De bedoeling is te voorkomen dat hun leed verergert doordat zij voor een tweede keer slachtoffer worden. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt hoe de politie de kwetsbaarheid van een slachtoffer bepaalt en of agenten daarbij tegen knelpunten aanlopen. Dit meldt de Inspectie JenV.

Sinds juni 2018 moet de politie bij aangiftes inschatten hoe groot het risico is dat slachtoffers weer de dupe worden: valt intimidatie of vergelding te verwachten? Hiertegen zijn soms extra maatregelen nodig. Die kunnen variëren van het geheim houden van de persoonlijke gegevens van een slachtoffer tot een contactverbod voor de verdachte.

De Inspectie JenV gaat in haar onderzoek verder na hoe de politie haar informatie deelt met haar partners in dit werkproces: het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland.

Door: Nationale Zorggids