Normal_forensische_zorg_gevangenis_tbs

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft tbs-kliniek de Pompestichting in Nijmegen gevraagd om een nieuw plan van aanpak. De kliniek is gevraagd om in dit plan concreet aan te geven waarom zij voor bepaalde verbetermaatregelen kiest en hoe en wanneer zij deze uitvoert. Dit meldt de inspectie. 

Tussen 30 augustus 2019 en 10 oktober 2019 deden zich bij de Pompestichting meerdere incidenten voor die leidden tot interne onderzoeken. Vanwege het relatief grote aantal incidenten zijn drie van deze interne onderzoeken beoordeeld door Inspectie JenV. Een onderzoek gaat over een ontvluchting en de twee andere onderzoeken over onttrekkingen aan begeleid verlof in september en oktober 2019.

Te weinig concreet

In het beoordelingstraject kon de tbs-kliniek de inspectie niet voldoende duidelijk maken of het duidelijk had wat de basis van deze incidenten was. Daarom is het in april van dit jaar gevraagd om een plan van aanpak te maken met daarin verbetermaatregelen.

In mei kwam de kliniek al met een plan van aanpak met verbetermaatregelen rondom forensische scherpte en afhandeling van incidenten, maar volgens de inspectie is de Pompestichting daar te weinig concreet over het doel en de implementatie van de verbetermaatregelen. De voorgestelde verbetersuggesties zijn niet vertaald in concrete acties en dat ziet JenV graag anders.

Door: Nationale Zorggids