Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

Ouderen en mensen met een beperking kunnen vanaf 1 januari 2021 niet meer terecht in een crisisopvang van een ggz-instelling. De Nederlandse ggz en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben dit per brief laten weten aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Dit besluit komt voort uit de grote druk die er op de ggz ligt. Vooral sinds de invoering van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. Dit meldt Skipr. 

De wet zorg en dwang (Wzd) is in de praktijk bedoeld voor mensen met een geriatrische aandoening of een verstandelijke beperking en de Wet verplichte ggz (Wvggz) voor mensen met een acuut psychiatrische stoornis. Er zat vorig jaar enige haast achter de invoering van de wetten en dus hadden de ouderen- en gehandicaptenzorg de crisisopvang voor hun doelgroepen nog niet klaar. In het overgangsjaar 2020 wilde ggz dit nog op zich nemen, maar de druk op de sector is te groot om hier volgend jaar nog mee verder te gaan.

Focus op Wvggz

Uiteindelijk is de ggz namelijk níet verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wzd en wil zich dan ook focussen op de wet waar ze wel verantwoordelijk voor is: de Wvggz. Om de ouderen- en gehandicaptenzorg nog enigszins tegemoet te komen, blijft de ggz voorlopig triage doen bij patiënten met een onduidelijke diagnose. Tot 1 januari ondersteunen instellingen ook bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang voor crisispatiënten.

Wzd inrichten

“We hopen dat onze zorgpartners in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg nu een duidelijke eindstreep voor ogen hebben zodat ze de voor de Wzd noodzakelijke zorg op tijd kunnen inrichten. Tot die tijd zullen we de zorg op ons nemen, en wellicht zijn er op lokaal niveau nog goede afspraken te maken”, zegt directeur Veronique Esman van de Nederlandse ggz. De branchevereniging en NVvP willen de beschikbare capaciteit in de crisisopvang gebruiken voor diegenen voor wie het bedoeld is: mensen met een acuut psychiatrische aandoening.

Door: Nationale Zorggids