Normal_tbs_gevangenis

Bescherming van de samenleving, perspectief bieden aan veroordeelden en evenwicht vinden tussen de behandeling en beveiliging van veroordeelden zijn de cruciale elementen in de visie forensische zorg. Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. De visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere tbs-klinieken en forensische zorginstellingen en is het uitgangspunt voor verdere verbeteringen van de forensische zorg. Dit meldt Rijksoverheid. 

Forensische zorg beschermt de samenleving door psychische problemen bij veroordeelden aan te pakken. Daar is hoogwaardige begeleiding, behandeling en beveiliging op maat bij nodig. Daarmee wordt de kans kleiner dat mensen terugvallen in verkeerd gedrag. De veiligheid van de maatschappij staat daarbij voorop. Oefenen met vrijheden door tbs’ers – om hen toekomstperspectief te bieden – hoort daarbij. Door scherpe risicotaxatie, goede informatieoverdracht tussen de verschillende professionals en passend toezicht wordt de veiligheid van de samenleving bewaakt. Vaak is blijvende zorg en begeleiding noodzakelijk. Ook als delinquenten weer vrij zijn.

Drie pijlers

Beveiliging, behandeling en rechtsbescherming zijn de drie pijlers binnen de forensische zorg. Dit vraagt om het continu bewaken van het evenwicht dat past bij het rechtsgevoel in de samenleving én tegelijkertijd ook ruimte biedt voor verantwoorde terugkeer. Met zorg die zo intensief is als nodig, maar ook niet langer duurt dan noodzakelijk. Voor het bewaken van dat evenwicht is forensische zorg van het hoogste niveau nodig, uitgevoerd door goed opgeleide professionals.

“Forensische zorg is van groot belang om mensen met een stoornis in het gareel te krijgen. Maar er was in de sector vaak veel discussie. Zo zagen we in het verleden dat de veiligheid in het gedrang kwam door een te sterke focus op zorg. En dat botst. Het helpt  dat de neuzen van alle betrokkenen nu dezelfde kant op staan. Dat brengt een veiliger Nederland weer een stapje dichter bij”, aldus Dekker.

Door: Nationale Zorggids