Normal_psychiater_ggz_psycholoog

Sinds het afkondigen van strengere maatregelen op 28 september om verdere verspreiding van corona tegen te gaan, heeft 9 procent minder verwijzingen van de huisarts naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) plaatsgevonden. Hiermee loopt het aantal uitgestelde ggz-verwijzingen ten opzichte van de te verwachten zorg sinds afgelopen maart op tot 44.566. Op dit moment liggen de gemiddelde wachttijden nog binnen de Treeknorm van 28 dagen. Wat echter zorgelijk is, is dat vermoedelijk de wachttijden weer gaan stijgen als wordt begonnen met het inhalen van de 44.566 ggz-verwijzingen. Dit meldt ZorgDomein. 

De daling van het aantal verwijzingen is te zien in zowel de basis-ggz als de specialistische ggz. De afname van het aantal verwijzingen was gedurende de eerste coronagolf evenredig zichtbaar in alle drie de leeftijdsgroepen waarvoor ggz-zorgaanbod te vinden is in ZorgDomein. Nadat het aantal verwijzingen in juni weer op het hetzelfde niveau zat als in 2019, is tijdens de tweede coronagolf het aantal verwijzingen van kinderen tot 18 jaar juist gestegen. De verwijzingen in de leeftijdscatogoriën volwassenen tussen de 18 en 65 jaar en 65-plussers dalen wel.

Uitgestelde zorg gaat effect hebben op wachttijden ggz

De gemiddelde wachttijden laten zien dat de afgesproken ggz-Treeknorm van 28 dagen de eerste drie maanden van het jaar de grootste overschrijding kenden. Vervolgens daalden de wachttijden. Sinds begin september bevinden de gemiddelde wachttijden voor alle drie de leeftijdscategoriën zich binnen de landelijke gestelde ggz-Treeknorm. Daarbij blijft het zorgelijk dat er 44.566 GGZ-verwijzingen zijn uitgesteld. Wanneer deze ingehaald gaan worden, heeft dat vermoedelijk een negatief effect op de wachttijden.

Inzicht in zorgcapaciteit belangrijk stuurwiel

"ZorgDomein heeft goed inzicht in hoeveel ggz-zorg er wordt gevraagd. Instellingen hebben op ZorgDomein de mogelijkheid om continu te tonen wat de toegangstijden zijn per zorgbehandeling. Een eenvoudig stuurwiel om de vraag goed te kunnen dirigeren. De ene behandeling kent een langere wachttijd dan de andere, ook binnen dezelfde ggz-instelling. Verwijzers kunnen met het inzicht in toegangstijden per zorgbehandeling ook gedurende corona patiënten verwijzen, waardoor die de juiste urgentie en behandeling krijgen. En zo voorkomen we met z’n allen dat het stuwmeer nog verder ophoopt", aldus Dick Gorris, CEO van ZorgDomein.

Door: Nationale Zorggids