Normal_normal_psychiater_ggz_psycholoog

De gevolgen van de tweede coronagolf voor de behandeling van ggz-patiënten lijken relatief beperkt. Het aantal gestarte zorgtrajecten ligt iets lager dan in voorgaande jaren. In de data tot 11 oktober is het aantal opnamedagen sinds afgelopen zomer ongeveer 90 procent van het aantal in dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit een analyse van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de geestelijke gezondheidszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos instituut. Dit meldt NZa.

Eerste beeld

De informatie over de geleverde zorg werd voor deze rapportage gebaseerd op een klein aantal instellingen die samen zo’n 10% van de patiënten in de specialistische ggz behandelen. De resultaten geven dus een eerste beeld, maar zijn niet representatief voor de specialistische ggz in Nederland.

Wachttijden

In de laatste maanden zijn in de wachttijden weinig veranderingen gesignaleerd. Dit geldt voor zowel de wachttijd voor de intake als voor de behandeling. Ook voor de meeste diagnoses is te zien dat de wachttijden vergelijkbaar zijn met 2019. De wachttijden voor de geestelijke gezondheidszorg waren voor sommige diagnoses voor de corona-uitbraak al (soms veel) hoger dan de Treeknorm.

Verwijzingen

Het aantal verwijzingen – gebaseerd op data van Zorgdomein – is landelijk gezien rond het niveau van 2019 en iets lager dan we zouden verwachten voor 2020. Er zijn verschillen te zien tussen leeftijden. Het aantal verwijzingen voor kinderen ligt ver boven de lijn van 2019 en het aantal voor ouderen ligt er iets onder. Mogelijk duidt dit erop dat er verwijzingen voor kinderen worden ingehaald.

Door: Nationale Zorggids