Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Het kabinet stelt 58,5 euro miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Dit meldt Rijksoverheid. 

“Het kabinet wil met dit Jeugdpakket meer mogelijk maken voor alle jongeren in Nederland. Zodat we hen meer perspectief bieden, hopelijk een beetje voorkomen dat zij slecht in hun vel zitten en hen helpen om de beperkende maatregelen vol te blijven houden”, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.

Kwetsbare jongeren

De Jeugdpakket aanpak is gericht op alle jongeren, maar er is ook specifiek aandacht voor kwetsbare jongeren, die soms al sinds het begin van de coronaperiode thuiszitten. Gemeenten worden gevraagd om bij de invulling van het Jeugdpakket extra aandacht te hebben voor deze kwetsbare groep. Ook wordt met het geld extra inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken met kwetsbare jongeren voorzien. Zij kunnen gericht deze jongeren uit risicogroepen bereiken en passende hulp en ondersteuning bieden.

Mentale gezondheid

Voor een deel van de jongeren gaat deze coronaperiode gepaard met toenemende gevoelens van somberheid, eenzaamheid en angst. Het kabinet vindt het erg belangrijk dat deze jongeren goed worden geholpen. Daarom wordt een deel van de middelen ingezet voor laagdrempelige, preventieve ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Het kabinet gaat hiermee meer (digitale) platforms en lokale activiteiten ondersteunen. Een voorbeeld is Join Us, een initiatief waar jongeren en ouders terecht kunnen voor informatie en tips op het gebied van eenzaamheid.

Door: Nationale Zorggids